วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

ตัวโน๊ตดนตรี


ตัวโน๊ตดนตรี


เป็นระบบการบันทึกแทนเสียงดนตรีที่มีมาตั้งศตวรรษที่11 โดยกีโด เดอ อเรซ์โซ บาทหลวงชาวอิตาเลียน ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสมบูรณ์อย่างที่เราได้พบเห็นและใช้กันในปัจจุบัน ตัวโน้ตสามารถบอกหรือสื่่อให้นักดนตรีทราบถึงความสั้น–ยาว, สูง-ต่ำ ของระดับเสียงได้ เราจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของตัวโน้ตดนตรี(Music Notation) พอสังเขปดังนี้


 


จากข้างต้นสามารธอธิบายได้ว่า
โน้ตตัวกลม1ตัวได้ตัวขาว 2 ตัว หรือได้ตัวดำ 4 ตัว
โน้ตตัวขาว 1 ตัวได้ตัวดำ 2 ตัว
โน้ตตัวดำ 1 ตัวได้ตัวเขบ็ตหนึ่งชั้น 2 ตัว
โน้ตตัวเขบ็ตหนึ่งชั้น 1 ตัวได้ตัวเขบ็ตสองชั้น 2 ตัว

หมายเหตุ 

1.การเขียนโน้ตตัวเขบ็ต()ตั้งแต่สองตัวติดกันขึ้นไปเรามักเขียนโดยนำชายธง(flag)มารวมกันโดยใช้เส้นตรงเช่น

2.การเขียนโน้ตตัวดำ,ตัวขาวและตัวเขบ็ต()ให้พึงสังเกตเสมอว่าถ้าหางของตัวโน้ตชี้ขึ้นหางอยู่ทางด้านขวา แต่ถ้าหางชี้ลงหางจะลงทางซ้ายมือ สำหรับโน้ตตัวเขบ็ตหางจะชี้ขึ้นหรือลงชายธงอยู่ทางด้ายขวาเสมอ


3. การที่จะกำหนดให้ตัวโน้ตหางชี้ขึ้นหรือลงให้ยึดเส้นที่3ของบรรทัด5เส้น(Staff)เป็นหลัก กล่าวคือตัวโน้ตที่คาบอยู่เส้นที่3และต่ำลงมาหางตัวโน้ตจะต้องชี้ขึ้น ส่วนโน้ตที่คาบอยู่เส้นที่3หรือสูงขึ้นไปหางตัวโน้ตจะต้องชี้ลง สำหรับโน้ตที่คาบอยู่เส้นที่3เองนั้นหางจะขึ้นหรือลงก็ได้ให้ยึดตัวโน้ตที่อยู่ภายในห้องหรือโน้ตที่อยู่ข้างเคียงเป็นหลัก ดังตัวอย่าง


ผู้จัดทำ นายสุชาติ  ภูต้อม  ขอขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น